تانک ذخیره نیتروژن، لوازم تلقیح مصنوعی

ارائه دهنده تانکهای نگهداری اسپرم و نیتروژن تجهیزات تلقیح مصنوعی

خدمات اصلاح نژادی برای واحدهای گاو شیری

تدوین برنامه های اصلاح نژادی و مدیریت مزارع گاو شیری

تخم چشم زده و بچه ماهی قزل آلا

عرضه ممتازترین تخم چشم زده و بچه ماهی سالمون و قزل آلا

لیست اسپرم گاوهای شیری و گوشتی

لیست اسپرم گاوهای نر هلشتاین سی،آر،آی و اوولوشن اینترنشنال

خدمات فنی و مشاوره

راهنمای تفریخ تخم

راهنمای دریافت، شمارش و تفریخ تخم های چشم زده

خدمات تلقیح مصنوعی با استفاده از تکنیک لاپاراسکوپی

تلقیح مصنوعی به روش لاپاراسکوپی چیست؟

برنامه تعیین آمیزش

Mating Appraisal for Profit